Actualitate

21 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 26 aprilie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 21 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Astăzi, aleșii locali au dezbătut o serie de proiecte de hotărâri care vizau rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, atât pentru o parte a instituțiilor subordonate, cât și cel al Județului Constanța. Aceste rectificări au fost efectuate între capitolele bugetelor, fără a afecta valoarea totală a acestora, așa cum au fost ele aprobate anterior.

Un alt proiect de hotărâre face referire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului județului Constanța pentru activități de tineret de interes local, conform Legii nr.350/2006. Consiliul Județean Constanța, în baza responsabilităților conferite de lege, constituie în anul 2023 fondul destinat programelor pentru tineret, care potrivit HCJC nr. 4 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului pe anul 2023, este în cuantum de 400.000 lei. În urma parcurgerii primei etape, pentru valorificarea fondului destinat, se va organiza un concurs local de proiecte în baza unui regulament ce are ca scop stabilirea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul Județului Constanța.

Următorul punct al ședinței a fost cel privitor la încheierea unui Acord de Parteneriat între Asociația Dăruiește Aripi, UAT Județul Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Scopul Acordului îl reprezintă colaborarea Părților în inițierea și implementarea de proiecte și activități pentru a contribui la creșterea șanselor de supraviețuire și a calității vieții pacienților din sistemul public de sănătate de pe raza județului Constanța. Asociația Dăruiește Aripi este o organizație non-profit de utilitate publică, fondată în anul 2013, cu scopul de a asigura accesul la servicii medicale și sociale de calitate, pentru copiii din România și familiile lor.

De asemenea, și proiectul privind aprobarea introducerii Biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Constanța, a fost votat și aprobat. În vederea creșterii accesului cetățenilor la cultură pe întreg teritoriul județului Constanța, precum și facilitarea accesului la patrimoniul cultural local, a fost propusă introducerea Biletului unic de vizitare. Scopul demersului este de a încuraja colaborarea și parteneriatele instituționale între instituții cu profil similar sau complementar, muzee, instituții de cultură, instituții de învățământ, în vederea consolidării unei infrastructuri de implementare a unor proiecte culturale complexe, precum și dezvoltarea relațiilor de cooperare între instituțiile de cultură județene aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Constanța, Campania Tu decizi pentru Județul Constanța. Astfel, se propune alocarea a 2.000.000 lei/an din bugetul județului Constanța pentru proiectele selectate în urma procesului de bugetare participativă, dar nu mai mult de 10 proiecte ce pot fi depuse de cetățeni sau organizații guvernamentale pentru fiecare an. Acești bani sunt puși la dispoziția cetățenilor, care îi pot accesa pentru diverse proiecte și inițiative ale comunității în care locuiesc. Totodată, pentru promovarea proiectului de bugetare participativă se va aloca anual un procent de 2% din suma prevăzută pentru proiecte. Se propune, de asemenea, elaborarea unui regulament de implementare, cu măsuri clare privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă.

Printre ultimele proiecte de hotărâre dezbătute astăzi, a fost cel cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora și aprobarea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, alocate de la bugetul județului Constanța, pe anul 2023. Pentru anul curent, bugetul total alocat proiectelor sportive se ridică la valoara de 4.500.000 lei, împărțit în două programe de utilitate publică și anume “Sportul pentru toți” și “Redescoperă oina”. Anul acesta au fost declarate ca fiind eligibile 11 proiecte, din diverse segmente sportive.

Ședința s-a ținut în regim  fizic și au fost prezenți un număr de 33 de consilieri județeni.

Related Articles

Back to top button