Actualitate

Proiecte pentru județul Constanța

Obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord“ se regăsește printre proiectele ce vor fi dezbătute în următoarea ședință de Consiliu Local Municipal 

În cadrul ședinței de Consiliul Local Municipal de la sfârșitul acestei luni, consilierii sunt chemați să aprobe documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord“. La finalul anului trecut, Agenția de Mediu a dat aviz favorabil solicitării depuse de Primăria Constanța, pentru acest obiectiv.
Proiectul vizează amplasamentul situat în partea nordică a municipiului Constanța, în suprafață de aproximativ 21,6 ha din care conform Registrului Spațiilor verzi în vigoare la momentul elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, suprafața spațiilor verzi este de 7,09 ha.
Întregul areal de intervenție este mărginit de următoarele străzi, menționate în ordinea desfășurării: strada Grozești (nord), strada Unirii (vest), strada Ciprian Porumbescu, strada Pescarilor, strada Prelungirea Ion Rațiu, strada Unirii, strada Oleg Danovski, strada Pescarilor, strada Yokohama, strada Belvedere și promenada faleză nord.
Regenerarea urbană a zonei Delfinariu – Faleza Nord din Municipiul Constanța va cuprinde crearea unei rețele de spații verzi favorabile pentru recreere, în interes general și turistic, creșterea calității vieții în oraș, prin ameliorarea condițiilor de deplasare nemotorizată, a calității spațiilor publice, inclusiv creșterea calității estetice a zonei, refuncționalizarea zonelor dezafectate / degradate și introducerea elementelor de SMART City (iluminat, sistem de irigații, panouri informative, marcaje și indicatoare rutiere inclusive adecvate pentru persoanele cu dizabilități).
Valoarea investiției este de aproximativ 44.666.103 lei, iar perioada de implementare este de doi ani.

Monumentele istorice și obiectivele turistice de pe raza municipiului Constanța vor avea plăcuțe digitale care conțin cod QR 

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanţa, a convocat Consiliul Local în şedinţă ordinară, joi, 27 aprilie 2023, ora 14.00.
Pe ordinea de zi se regăsesc mai multe proiecte de interes. Printre proiectele propuse spre aprobare se regăsește și proiectul nr.163/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Constanța și Asociația „Călător prin România”, în vederea realizării și montării de plăcuțe digitale care conțin cod QR în proximitatea sau pe monumentele istorice și obiectivele turistice de pe raza municipiului Constanța. Proiectul a primit avizele comisiilor de specialitate.
„Proiectul de digitalizare a turismului propus constă în realizarea și montarea de plăcuțe digitale care conțin cod QR (Quick Response) în proximitatea sau pe monumentele istorice și obiectivele turistice de pe raza municipiului Constanța. Turistul scanează cu telefonul mobil codul QR înscris pe plăcuța de informare și va fi transferat pe platforma www.travelinromania.com, unde poate afla detalii despre obiectivul respectiv în limba română sau în alte 33 de limbi străine. Practic, turistul devine propriul său ghid turistic“, se arată în proiectul de hotărâre. Textele informative privind obiectivele turistice și monumentele de patrimoniu care vor fi postate pe platforma digitală au fost stabilite de comun acord de reprezentanții UAT Municipiul Constanța cu Asociația Călător prin România și supuse avizării Direcției Județene pentru Cultură.
„Designul plăcuțelor, softul QR și producția acestora, precum și găzduirea și administrarea textelor informative pe platforma digitală sunt obligațiile Asociației Călător prin România, care va suporta toate costurile aferente. În sarcina Primăriei Municipiului Constanța revine furnizarea listei obiectivelor turistice și a monumentelor istorice care vor fi marcate, desemnarea unui angajat cu care asociația să comunice în permanență, ori de câte ori este nevoie, și a unui angajat care să participe la lucrările de amplasare și montare a plăcuțelor la datele convenite de comun acord, pe toată durata acestora, precum și semnarea acordului de parteneriat“, mai este precizat în proiectul de hotărâre.
Raportul Primăriei Constanța mai stipulează:„Având în vedere importanța promovării turismului atât pe plan local, cât și internațional, precum și feed-back-ul pozitiv cu privire la colaborarea Asociației Călător prin România cu alte administrații locale din țară care au implementat proiectul, considerăm că acest demers poate contribui semnificativ la promovarea patrimoniului cultural în rândul turiștilor români și străini care vor vizita regiunea, cu implicații directe în creșterea notorietății destinației și a circulației turistice“.

Primăria Municipiului Constanța a început acțiunile de dezinsecție

Încălzirea vremii vine și cu înmulțirea insectelor. De aceea, Primăria Municipiului Constanța a început acțiunile de dezinsecție.
În această săptămână, echipele care asigură dezinsecția împrăștie în toate cartierele orașului substanțe care au rolul de a menține un nivel scăzut al densității insectelor.
Substanţa utilizată este Solfac Trio, o substanţă avizată de Ministerul Sănătăţii. Produsul este eficient împotriva unei game largi de insecte dăunătoare: capușe, țânțari, gândaci, furnici, purici, păianjeni, ploșnițe, muște sau tăuni.
De asemenea, pentru a proteja și a favoriza dezvoltarea armonioasă a arborilor și arbuștilor, Primăria Municipiului Constanța continuă stropirea acestora împotriva dăunătorilor. Aceste tratamente, indispensabile pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, se efectuează în tot orașul: parcuri, zone verzi, aliniamente stradale.
Substanța folosită, KARATE ZEON are o eficacitate mare, este deosebit de eficientă, cu efect rapid și vizibil. Are acțiune de lungă durată datorită protecției împotriva razelor UV și spălării prin precipitații.
Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța precum și circumscripțiile sanitar-veterinare trebuie să ia toate măsurile de protecție  necesare (pentru familiile de albine și viermi de mătase) pentru evitarea contactului cu insecticidele.

Primăria Constanța amplasează containere speciale pentru depozitarea deșeurilor voluminoase

Deșeurile voluminoase nu se aruncați oriunde și oricum. Ele pot fi depozitate gratuit în containerele speciale amplasate de municipalitate în toate cartierele orașului.
Săptămâna aceasta, până pe 30 aprilie 2023, benele sunt amplasate în Palazu Mare și în Tomis Plus: strada Dumbrăveni și strada Krakovia.
,,Benele sunt amplasate lângă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere. În acestea puteți depune deșeurile voluminoase de care nu mai aveți nevoie: mobilier, canapele, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere etc.
În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr.290 A.
Nu uitați! Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare,” au transmis reprezentanții Primăriei municipiului Constanța.

Pe ordinea de zi a ședinței de CL, se regăsește și proiectul pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”

La inițiativa primarului Vergil Chițac, pe lista proiectelor supuse aprobării în ședința de Consiliu Local programată să se desfășoare la sfârșitul acestei luni, se regăsește și proiectul de hotărâre nr. 173/2023 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”. Proiectul a primit avizele Comisiilor de specialitate.
Valoarea totală a investiției este de 4.278.042,60 lei (TVA inclus). Proiectul este parte a Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Investițiile în educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, a fost depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”.
Potrivit raportului de specialitate, proiectul pentru
pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța” se impune întrucât la finalul procedurilor de achiziție publică a fost necesară  actualizarea devizului general.

OCPI Constanța desfășoară  acțiunea de intabulare a imobilelor din localitatea Valu lui Traian

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna  Valu lui Traian au fost identificate 13.862 imobile, cu suprafața totală de 6.427,5792 de hectare. Imobilele au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Rezultatele lucrărilor de cadastru general au fost afișate începând cu data de 20 aprilie 2023. Data limită de depunere a contestațiilor este 19 iunie 2023.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul căminului cultural, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic.
În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, șapte comune sunt cadastrate integral, iar în alte 55 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivelul întregului UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Primăria Medgidia începe distribuirea ajutoarelor alimentare destinate persoanelor defavorizate

Începând cu data de 26.04.2023, Primăria Municipiului Medgidia va demara campania de distribuire a ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, conform O.UG Nr. 84/21.05.2020 privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului ,,Ajutorarea Persoanelor Defavorizate’’.
Fiecare cutie conține alimente de bază iar categoriile beneficiare sunt: persoanele care primesc alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare și persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.
Alimentele se vor distribui din str. Independenței, nr. 65 A – Sala de Sport a Școlii „I. L. Caragiale”, Medgidia, de luni până vineri, între orele 09.00 – 13.00, doar în baza actului de identitate.

Prima etapă a proiectului de reabilitare a tronsoanelor de rețea termică primară din magistrala I de termoficare și breteaua de legătură între cele două magistrale este aproape de finalizare

Prima etapă a proiectului de reabilitare a tronsoanelor de rețea termică primară din magistrala I de termoficare (Bld. 1 Mai și Bld. Alexandru Lăpușneanu) și breteaua de legătură între cele două magistrale este aproape de finalizare. Astăzi, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, împreună cu societatea contractată pentru realizarea lucrărilor, directorul Termoficare Constanța, Liviu Popa, și echipa de proiect au participat la o conferință de progres a lucrărilor. „Lucrările s-au desfășurat conform graficului, ba chiar mai repede decât era estimat, astfel că acest proiect este finalizat în proporție de 81,62%. Vestea bună este că aproximăm ca în luna iunie să fie gata, deși termenul de finalizare era în luna decembrie“, a declarat primarul Vergil Chițac.
Amintim că Etapa I a proiectului presupune reabilitarea a 21,6 de km tronsoane de rețea termică din magistrala I și breteaua de legătură între cele două magistrale. Valoarea totală a proiectului: 115.405.074,99 lei.
Tot astăzi a avut loc conferința de începere a lucrărilor în cadrul Etapei III a proiectului de modernizare a rețelelor termice din municipiul Constanța. În această etapă se vor reabilita 4,03 km traseu de conducte primare aferente a trei tronsoane de rețea termică primară și 3,025 km traseu de conducte secundare aferente unui număr de 11 puncte termice, precum și reabilitarea de vane, cămine, înlocuirea ansamblelor de contorizare a agentului termic primar și secundar, precum și montarea unei bucle de echilibrare hidraulică.
Termenul de finalizare a acestei etape este 31.12.2023, iar valoarea lucrărilor este de 52.206.963,17 lei.
,,Înlocuirea conductelor din rețeaua de distribuție și rețeaua de transport înseamnă o diminuare însemată a pierderilor, ceea ce va duce la reducerea costurilor, iar constănțenii vor avea o gigacalorie mai ieftină,” au transmis reprezentanții Primăriei municipiului Constanța.

Related Articles

Back to top button