Actualitate

Municipiul Constanța a inițiat elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Tomis I- Tomis II

Municipiul Constanța a inițiat elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Tomis I- Tomis II.  Zona studiată are o suprafață de cca. 163 ha și este delimitată astfel: 

 • str. Ion Rațiu la N; 
 • str. Poporului la N-V; 
 • aleea de acces la imobilele cu deschidere spre b-dul Alexandru Lăpușneanu, respectiv strada Alexandru Lăpușneanu la V; 
 • Strada I.G. Duca la S-V; 
 • Străzile Constantin Brătescu, Sarmizegetusa, Jupiter, Dacia, Decebal, Ștefan Mihăileanu, Sabinelor, Zorilor, Miron Costin, limitele cadastrale ale loturilor cu deschidere la bd. Mamaia, strada Eroilor la S;  
 • limitele cadastrale ale loturilor cu deschidere la b-dul Mamaia la E. 

În contextul demersului de informare și consultare a publicului în vederea elaborării PUZ Tomis I – Tomis II, Municipiul Constanța, anunțăm prima întâlnire de lucru, luni, 19 iunie 2023, orele 17:00 – Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Str. Flămânda nr.13, Constanța, pentru a discuta problemele și nevoile cetățenilor cu privire la zona de studiu. 

Scopul primei întâlniri este acela de a se face cunoscute problemele și nevoile cetățenilor, cât și eventualele propuneri ale acestora, ce vor fi cuprinse în etapa de analiză a situației existente. Această primă întâlnire face parte dintr-un proces mai amplu de elaborare participativă a documentației de urbanism. Ulterior acestei prime întâlniri, se vor organiza în lunile ce urmează focus-grupuri specializate pentru discuții cu instituțiile, mediul de afaceri, mediul asociativ (ONG-uri) și alți actori relevanți interesați. Totodată, propunerile preliminare vor fi elaborate în a doua jumătate a anului, urmând ca acestea să fie dezbătute public în 2024, conform calendarului de elaborare a documentației de urbanism. 

Publicul este invitat să se înscrie liber la eveniment accesând următorul link: https://forms.gle/XEmVo5nBNCRrk9CP7. Întâlnirea de lucru se va desfășura cu prezența fizică a fiecărui participant.  

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail simina.staiculescu@primaria-constanta.ro – din partea Primăriei Municipiului Constanța, respectiv la office@agorapolis.ro – din partea elaboratorului Planului Urbanistic Zonal.  

Context – scop PUZ:  

 • evidențierea rolului de catalizator al zonei protejate pentru dezvoltarea urbană, teritorială și regională; 
 • asigurarea continuității fizice și funcționale a cadrului construit din zonă și stimularea interesului economic și cultural pentru consolidarea, punerea în valoare și utilizarea acestuia; 
 • protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice și a ansamblurilor arhitecturale și urbanistice, precum și a contextului și caracteristicilor care conturează semnificația lor istorică; 
 • stabilirea direcțiilor și priorităților de dezvoltare logică a zonei, raportate la dezvoltarea municipiului în ansamblul lui, în baza planurilor de delimitare definitivă a zonelor de protecție și de inventariere a monumentelor istorice; 
 • reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrul zonei de studiu; 
 • stabilirea condițiilor de realizare și conformare a construcțiilor și amenajărilor urbanistice în aria reglementată; 
 • creșterea siguranței și a securității pentru locuitori și pentru comunitate în general; 
 • agrementarea relației dintre funcțiunile existente și cele reglementate prin alte documentații de urbanism aprobate (ce se învecinează cu zona studiată). 

Related Articles

Back to top button