Actualitate

Autoritatea Navală Română, gazda unui curs regional

Autoritatea Navală Română este gazda CURSULUI REGIONAL PRIVIND COORDONAREA MISIUNILOR DE CĂUTARE ȘI SALVARE DE VIEȚI OMENESTI PE MARE-SAR, PENTRU STATELE RIVERANE MĂRII NEGRE.

Cursul este organizat de Organizația Maritimă Internațională (IMO) prin intermediul Departamentului Tehnic și a Programului de Cooperare Tehnică Integrată (Integrated Technical Cooperation Programme) și se desfășoară la Constanța în perioada 26 iunie-7 iulie. Deschiderea evenimentului a fost oficiată de Directorul General al Autorității Navale Române, domnul Cosmin-Laurențiu Dumitrache, alături de domnul Osamu Marumoto, ofițer tehnic în cadrul Diviziunii pentru Siguranță Maritima a IMO.

Cursul se adresează ofițerilor din  cadrul Centrelor Maritime de Coordonare pentru Căutare și Salvare de Vieți Omenești pe Mare (MRCC). Ultimul astfel de program de perfecționare a avut loc în anul 2012 în Malta. Tocmai de aceea România a solicitat, cu ocazia celei de-a șaptea sesiuni a subcomitetului pentru navigație, comunicații și căutare și salvare (NCSR 7), organizarea unui nou curs ce are ca scop ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului din cadrul MRCC-urilor din zona Mării Negre în domeniul coordonării operațiunilor de căutare și salvare (SMC), în vederea consolidării capacității de răspuns în situații de pericol în regiunea Mării Negre, respectiv a creșterii cooperării dintre state, în conformitate cu prevederile capitolului 3 din Convenția Internațională Maritimă de Căutare și Salvare din 1979, respectiv, a Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare între statele riverane Mării Negre, semnat de toate statele Mării Negre la Ankara în 1998.

Cele două documente internaționale menționate mai sus subliniază importanța organizării de activități comune regionale astfel încât dezvoltarea cooperării și în domeniul SAR să devină o preocupare permanentă a țărilor ce au deschidere la Marea Neagră. În cele două săptămâni intense de dezbateri, prin aprofundarea legislației în domeniul SAR și simularea cazurilor practice, cursanții nominalizați în vederea participării la curs, ce vin din Turcia, Ucraina, Georgia, Bulgaria și România, vor avea ocazia să aplice procedurile specifice ale coordonatorului misiunilor SAR – SMC, fapt care cu siguranță va aduce beneficii practice la nivel de cooperare regională astfel încât misiunile de
căutare și salvare pe mare să devină din ce în ce mai eficiente.

Scopul cursului este de a le oferi participanților cunoștințe în conformitate cu prevederile legislației în domeniu și dezvoltarea abilităților necesare pentru a deveni și formatori. Orele de pregătire vor acoperi o serie de subiecte, inclusiv cadrul legal pentru desfășurarea operațiunilor SAR, comunicarea, coordonarea, planificarea și executarea operațiunilor de căutare și salvare. Prin participarea la curs ofițerii vor dobândi capacitatea de a-i instrui pe ceilalți colegii din țările lor, contribuind astfel la îmbunătățirea pregătirii regionale a personalului din cadrul MRCC-urilor, respectiv eficientizarea intervențiilor de tip SAR în regiunea Mării Negre. Prin dezvoltarea capacității coordonatorilor misiunilor SAR, cursul va contribui la asigurarea faptului că operațiunile de căutare și salvare sunt desfășurate într-un mod mai eficient și mai operativ, având ca rezultat salvarea în cele din urmă a mai multor vieți omenești aflate în pericol pe mare.

Totodată, participanții vor susține prezentări care să ofere informații cu privire la planurile naționale SAR ale țărilor din care vin, fapt care va permite crearea unui tablou de ansamblu al capacității de răspuns SAR al regiunii Marii Negre.

Cei doi traineri desemnați de IMO pentru a susține Cursul Regional Privind Coordonarea Misiunilor SAR pentru Statele Riverane Mării Negre sunt: domnul Andrew Mallia – consultant independent SAR și Securitate Maritimă din Malta, un profesionist cu peste 25 de ani de experiență în domeniu și directorul Centrului Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române, domnul Adrian Alexe, consultant și auditor al IMO.

La ceremonia de încheiere a cursului participanții vor primi din partea Organizației Maritime Internaționale certificate ce vor atesta capacitatea de a coordona misiuni SAR, cât și posibilitatea de a susține programe de training cu viitorii colegi din cadrul MRCC-urilor din zona Mării Negre.

Related Articles

Back to top button