Actualitate

Rezultatele Evaluării Naționale

Așteptările pentru viitorii liceeni au luat sfârșit. Au fost afișate rezultatele la Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a. Acestea reprezintă rezultatele inițiale, înainte de contestații. Elevii nemulțumiți de notele obținute pot depune formularul de contestații pe 28 iunie, între orele 16:00 și 19:00, dar și pe 29 iunie, între orele 08:00 și 12:00. În acest caz, emoțiile vor mai fi prezente pentru câteva zile, deoarece rezultatele finale urmează să fie publicape pe 4 iulie.

Elevii claselor a VIII-a au aflat rezultatele la Evaluarea Națională. Acestea sunt anonimizate, iar pentru a vedea notele, elevii trebuie să introducă în platformă codul individual care înlocuiește numele și prenumele primit, pe bază de semnătură, la prima probă susținută. Tabelul afișat pe site-ul Ministerului Educației conține codul candidatului, școala de proveniență, nota, nota de la posibilele contestații și nota finală. Este trecută aici și media de la Evaluarea Națională 2023, aceasta fiind singura care contează pentru media de admitere la liceu.

Elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute trebuie să știe că pot depune formularul de contestații și pe 28 iunie între orele 16:00 și 19:00, dar și pe 29 iunie între orele 08:00 și 12:00. În acest caz, rezultatele finale vor fi publicate pe 4 iulie. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen, dar pot fi transmise și prin mijloace electronice. Datele pe care trebuie să le completeze elevii în formularul de contestații sunt numele și prenumele, unitatea de învățământ, disciplina pentru care vor să depună contestația, nota obținută, data și semnătura. Elevii care au luat această hotărâre, trebuie să semneze și o declarație-tip, în care se menționează că au luat cunoștință faptul că nota acordată, ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Media claselor V-VIII nu mai este luată în considerare pentru admiterea la liceu. În schimb, media de admitere la liceu este reprezentată de media generală la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean este 17 iulie. Pe data de 19 iulie vor fi comunicate rezultatele candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal, iar între 20 și 25 iulie se vor putea depune dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Related Articles

Back to top button