Actualitate

Precizări importante din partea conducerii MINAC

Ca urmare a apariției în media a unor știri referitoare la unele dintre obiectivele administrate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, dorim să facem unele precizări, respectiv:

1.MUZEUL ARHEOLOGIC HISTRIA

Clădirea muzeului a fost construită în perioada 1981-1982 și intrată în circuitul turistic în 1983. De la momentul inaugurării, au mai fost efectuate reparații substanțiale la începutul anilor 2000, în cadrul unui program PHARE.

Trebuie spus că terenul pe care a fost construită clădirea este unul instabil, mlăștinos, ceea ce face ca în timp să apară probleme de structură, care nu pot fi rezolvate decât printr-un proiect de reabilitare amplu. Există pași în acest sens, și ne referim la proiectul „Restaurarea și punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Histria”, care prevede lucrări de reabilitare atât la clădirea muzeului, cât și la cetate; acest proiect a depășit o serie de etape birocratice, dar începerea implementării este condiționată de o serie de măsuri legislative, Consiliul Județean Constanța făcând demersuri în acest sens.

Oricum, în ultimele 2 decenii au fost făcute doar intervenții sumare la clădirea muzeului ceea ce a dus, inevitabil, la accentuarea stării de degradare, fapt cu repercursiuni vizibile asupra procesului de vizitare.

Ca urmare, în vara anului 2022, în urma rapoartelor întocmite de către șefii de secție ai MINAC, am decis stoparea vizitării la etajul muzeului, pentru a preîntâmpina posibile situații periculoase pentru vizitatori; s-a putut vizita în continuare parterul muzeului, precum și cetatea, iar prețul biletului de intrare a fost modificat corespunzător. Tot în anul 2022, într-o primă etapă, am reparat acoperișul muzeului, pentru a stopa infiltrarea de apă și, inevitabil, continuarea degradării clădirii muzeului.

După iarna 2023, constatând că reparația acoperișului a produs efecte (stoparea infiltrării de strasens, au fost respectați pașii birocratici legali în contractarea unei firme executante (măsurători, întocmire caiet de sarcini, anunț public, contractare, depunere garanție etc.), iar din 26 iunie a.c. au început lucrările efective, urmând ca acestea să fie finalizate până la 31 iulie, cel târziu, conform contractului.

Având în vedere specificitatea muzeului, conceptul inițial (foarte modern la nivelul anilor `80 ai secolului trecut), modul de lucru la acel moment, amplasamentul acestuia, și sublinierea faptului că această clădire nu are sistem de încălzire pe timpul iernii, devine logică efectuarea de reparații numai în anotimpul cald. În plus, în vedera efectuării reparațiilor, tot patrimoniul expus în muzeu a fost strâns, împachetat, inventariat, operațiune laborioasă care a durat 3 săptămâni, având în vedere cantitatea mare de piese arheologice expuse, valoarea patrimonială a acestora, dar și starea de conservare a tehnicii expoziționale existente. Pentru această operațiune, a fost necesară deplasarea zilnică pe traseul Constanța-Histria și retur a 5 angajați ai muzeului (specialiști și personal tehnic). După încheierea reparațiilor, verificarea acestora și semnarea procesului verbal de recepție de către comisia MINAC desemnată în acest sens, se va proceda la reamenajarea expoziției, pentru a fi redeschisă publicului. Pentru aceasta, colaborăm cu colegi specialiști de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, pentru stabilirea conceptului expozițional și a artefactelor arheologice care urmează a fi expuse. Tehnica muzeală va fi înnoită în limita fondurilor disponibile, este prevăzută și o nouă repanotare, pentru îmbunătățirea procesului de vizitare oferit celor pasionați de cunoșterea trecutului nostru. Revenim asupra faptului că NUMAI clădirea muzeului este închisă pentru vizitare; în continuare poate fi vizitată cetatea Histria, iar prețul biletului de intrare a fost ajustat corespunzător. Evident că este un disconfort la nivelul vizitatorului, dar aceste reparații erau necesare din motive evidente și se fac atât pentru buna gestionare a patrimoniului imobil și mobil al MINAC, cât și pentru confortul vizitatorilor și calitatea actului cultural. Iar datorită condițiilor specifice precizate, nu se putea efectua decât în perioada sezonului cald.

În plus, sunt în curs de finalizare proiectele Consiliului Județean Constanța, care prevăd modernizarea infrastructurii de transport regionale (SMIS 121195 și 121196), concret drumurile de acces către Istria DJ 226 (Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu) și cetatea Histria 226 A (DN 22 –Nuntași – cetatea Histria) sunt refăcute la standarde europene, ceea ce va facilita accesul la situl Histria.

2.MUZEUL CARSIUM HÂRȘOVA și CETATEA CARSIUM

Actualul muzeu Carsium din Hârșova funcționează într-o clădire închiriată, în acest moment putând fi vizitat parțial. Printr-un proiect CBC România-Bulgaria, inițiat și implementat de Primăria orașului Hârșova, este reabilitată așa-numita „Casă Cotovu”, clădire emblematică a orașului, construită la începutul secolului XX. După finalizarea lucrărilor, muzeul se va muta în această clădire, beneficiind de condiții moderne și tehnică muzeală îmbunătățită, fapt ce va permite și expunerea unui număr mai mare de piese arheologice, în special cele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în zona Hârșova. Întregul proces este prevăzut a se finaliza spre finalul primei jumătăți a anului 2024, când sperăm să putem inaugura oficial noul muzeu. Cetatea Carsium, la rândul său, este subiectul unui proiect de reabilitare implementat de Consiliul Județean Constanța, măsura de finanțare fiind POR 2014-2020 (SMIS 116054). Precizăm faptul că cetatea Carsium nu a fost NICIODATĂ amenajată pentru folosința turiștilor (spre deosebire de Histria, Capidava sau Tropaeum Traiani din Adamclisi). Pentru prima dată este subiectul unei operațiuni ample de restaurare și reabilitare, pentru introducerea în circuitul turistic, printre activitățile prevăzute putând aminti: construirea unui punct de informare turistică și a unei parcări, împrejmuirea cu gard și dotarea cu sistem de iluminare, igienizarea perimetrului, restaurarea unor ziduri și crearea unor trasee turistice în cetate.

3.MUZEUL AXIOPOLIS CERNAVODĂ

Este închis vizitatorilor, clădirea acestuia fiind de asemenea subiectul unui proces de reabilitare în cadrul unui proiect CBC România-Bulgaria. Clădirea aparține primăriei Cernavodă,

MINAC contribuind cu patrimoniu, expertiză și personal. Finalizarea acestui proiect va aduce un dublu beneficiu tuturor părților implicate, dar și turiștilor, în sensul că, pe lângă redeschiderea muzeului Axiopolis într-o clădire nouă, pusă la dispoziție de primăria Cernavodă, se va inaugura și „Casa Hamangia”, un al doilea edificiu cu destinație muzeală, a cărei expoziție va fi dedicată exclusiv culturii neolitice Hamangia (amintim că vestita statuetă a Gânditorului a fost descoperită aici, la Cernavodă).

4.EDIFICUL ROMAN CU MOZAIC

Situația acestuia este binecunoscută la nivelul publicului: după zeci de ani de așteptări, amânări, intenții și încercări, în sfârșit a intrat în proces de reabilitare, începând cu luna noiembrie a anului 2022. Este, de asemenea, un proiect implementat de Consiliul Județean Constanța, pe măsura POR 2014-2020, prevăzut a se încheia la sfârșitul acestui an (SMIS 116049). În acest context, este util să amintim faptul că este în curs de implementare un alt proiect POR 2014-2020, cel prin care MORMÂNTUL PICTAT va fi introdus în circuitul turistic (SMIS 116048) și care prevede construirea unei clădiri de protecție a cavoului-hypogeu, sală expozițională, restaurarea frescei din mormânt. Odată finalizat proiectul, pe lângă salvarea monumentului propriu-zis, se va introduce în circuitul turistic un nou obiectiv important al istoriei urbei constănțene.

Cele cinci obiective aflate (patru dintre ele) în administrarea MINAC și amintite mai sus se află, așadar, concomitent, în cursul unor operațiuni de reabilitare, restaurare, reparare. Disconfortul creat în acest moment este regretabil, bineînțeles, dar orice întârziere a acestor lucrări nu ar fi făcut decât să accentueze degradările deja existente. Odată finalizate aceste lucrări, calitatea actului cultural, ceea ce MINAC, dar și municipalitatea și județul Constanța, în ansamblul lor, vor putea oferi turiștilor și vizitatorilor, va fi la un nivel superior, dacă nu perfect, oricum mult îmbunătățit față de situația inițială.

Este drept că s-a întârziat mult cu aceste lucrări, este drept că ritmul de lucru nu este cel pe care l-am dori, este drept că banii alocați nu sunt cei sperați, dar, într-un final, se face ceva, se construiește, se repară, se îmbunătățește situația patrimoniului și, într-un final, a orașului și județului nostru.

Related Articles

Back to top button