Actualitate

Anunț important pentru asociațiile de proprietari

Începând cu data de miercuri, 05 iulie, până vineri, 07 iulie, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari care nu au transmis până la această dată o adresă de e-mail pentru corespondență, sunt invitați la punctele termice stabilite, să ridice procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termică aferente lunii iunie 2023.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari pot face acest lucru după următorul program:

  • Miercuri: 05 iulie – între orele 08:30 – 10:30 și 14:00 – 16:00;
  • Joi: 06 iulie – între orele 08:30 – 10:30 și 14:00 – 16:00;
  • Vineri: 07 iulie – între orele 08:30 – 10:30 și 14:00 – 16:00;

Spre deosebire de anii anteriori, în conformitate cu prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aceștia beneficiază de supliment pentru energie în sumă fixă pentru apă caldă menajeră. Reprezentanţii legali ai asociaţiilor de proprietari au obligaţia să împartă consumurile de energie termică pentru apă caldă menajeră pentru fiecare beneficiar de ajutor în parte şi să depună borderoul respectiv la una dintre casieriile societății Termoficare Constanța S.R.L. în intervalul orar 08:00 – 12:00 și 12:30-16:30 sau în format electronic la adresa ajutoare@termoficare-constanta.ro.

În borderourile cuprinzând beneficiarii de ajutoare de apă caldă menajeră pe care reprezentanții asociațiilor de proprietari le înaintează către societatea Termoficare Constanța S.R.L., consumurile de energie termică aferente fiecărui beneficiar vor fi exprimate în mod obligatoriu în MWh. Termenul limită pentru depunerea borderourilor cuprinzând consumurile individuale ale beneficiarilor de ajutoare aferente lunii iunie 2023, este luni, 10 iulie 2023, ora 12:00.

Pentru asociațiile care depun borderoul ulterior termenului specificat, facturile fiscale aferente lunii iunie 2023 nu vor mai fi diminuate cu valoarea ajutoarelor. Acestea vor fi decontate în cursul lunilor următoare, după depunerea borderourilor.

Administratorii asociaţiilor de proprietari sunt rugați ca, în condiţiile în care au nelămuriri cu privire la borderourile cuprinzând beneficiarii de ajutor de încălzire aferente lunii iunie 2023, să se adreseze Serviciului Public de Asistență Socială Constanţa situat în str. Duiiliu Zamfirescu nr.4.

Related Articles

Back to top button