Educație/Cultura

Exponatul săptămânii, la Muzeul de Artă Populară Constanța – “Față de pernă (bulgari, Dobrogea de Nord)”

Fața de pernă a fost achiziționată din localitatea Beidaud, judeţul Tulcea. Datează din jurul anului 1920, iar în patrimoniul muzeului a intrat în anul 2011. Utilizată la decorarea interiorului locuinţei ţărăneşti, piesa aparţine etniei bulgare și a fost țesută la război, din lână, la realizarea sa fiind folosite tehnici precum ţesutul în două iţe şi alesul peste fire.

Compoziția decorativă se bazează pe asocierea unui motiv zoomorf (calul) cu motive avimorfe (patru păsări), florale (trei trandafiri) și geometrice (două cruci cu brațe egale), toate alese pe fond negru. Ornamentele de pe fața piesei sunt încadrate de benzi cu motive geometrice policrome. Marginile festonate prezintă, pe alocuri, ciucuri din lână.

Nelipsit din viaţa cotidiană a ţăranului, simbol al fecundităţii şi fertilităţii, dar mai ales prieten de nădejde al omului, partener în desfășurarea muncilor agricole, calul apare redat deseori pe acest tip de țesături ce aparțin etniei bulgare.

Pasărea este o metaforă constantă și universală a sufletului, dar și simbol al regenerării vieții și agent de legătură între pământ și cer.

Florile simbolizează lumea multicoloră, paradisiacă, dar efemeră şi trecătoare, frumuseţea, armonia, dragostea, tinereţea, puritatea, fiind considerate metamorfoze ale sufletului eroilor şi eroinelor .

Simbol fundamental al creştinismului, al vieţii şi al morţii, crucea este un apotropeu, o amuletă, un talisman şi un gest magic de apărare îndreptat împotriva răului, indiferent de unde ar veni acesta.

Alăturarea acestor motive încărcate de simboluri ne duce cu gândul la primăvară, la începutul unui nou an agrar, al cărui debut coincidea cu cel al venirii păsărilor călătoare. Aratul, ca și celelalte activități gospodărești, stătea sub semnul crucii, care avea menirea de a asigura protecție și izbândă.

Prin Ordinul de clasare nr. 2948 / 20.09.2019, emis de Ministrul Culturii, obiectul a fost inclus în baza de date a patrimoniului cultural naţional, fiind clasat în categoria juridică FOND

Related Articles

Back to top button