Actualitate

Pompierii, recomandări pentru constănțeni

Cadrele Inspecției de Prevenire desfăşoară, în această perioadă, activităţi de îndrumare şi control la unităţile turism, agrement şi alimentaţie publică, pentru ca în cazul apariției unor situații de urgență să fie luate toate măsurile de protecție a vieții și bunurilor cetățenilor, respectiv limitarea posibilelor efecte ale unui eventual incendiu.

Pompierii reamintesc administratorilor şi recepţionerilor, că au obligaţia de a asigura supravegherea atât pe timp de zi, cât şi pe timpul nopţii, a spaţiilor de primire turistice, pentru ca în  caz de incendiu, să asigure alarmarea şi evacuarea persoanelor din clădire.

În plin sezon estival, pompierii recomandă cetățenilor, aflaţi în zonele turistice şi de agrement, câteva reguli şi măsuri de prevenire:

  • din primele momente ale cazării, identificaţi căile de acces şi evacuare în caz de incendiu;
  • în spaţiile de cazare, nu folosiţi consumatori electrici cu improvizaţii;
  • nu fumaţi în spaţiile de cazare;
  • instalaţi corturile şi parcaţi maşinile numai în locurile special amenajate;
  • curăţaţi vegetaţia în spaţiile unde aprindeţi focul pentru grătare, dar nu la mai puţin de 100 m de pădure;
  • nu lasaţi nesupravegheat focul; stingeţi jarul rămas în urma acestuia şi pentru mai multă siguranţă acoperiţi-l cu pământ;
  • evitaţi aruncarea la întâmplare a ţigărilor aprinse, a jarului nestins, ori a cenuşei;
  • nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
  • anuntaţi în cel mai scurt timp incendiile pe care le observaţi prin sistemul unic de urgenţă 112.

Related Articles

Back to top button