Administratie

Au început lucrările de reabilitare a Corpului C1 a Liceului tehnologic “Nicolae Dumitrescu” din comuna Cumpăna 

Nume proiect: Creșterea eficientei energetice la Liceul tehnologic Nicolae Dumitrescu – Corp C1 (Școala noua), cod SMIS 137821, proiect finanțat de Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa Prioritară 3. „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“
Prioritate de Investiţie 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice
Perioada de execuție a lucrărilor: 6 luni
Valoarea lucrărilor de proiectare și execuție: 3.513.704 lei
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” – corp C1 (Școala nouă), prin realizarea unor categorii de lucrări specifice, în măsură să asigure condiții de cea mai bună calitate pentru desfășurarea activitătilor educaționale la nivelul localității rurale Cumpăna, județul Constanța.
OBECTIV SPECIFIC 1:
Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii – prin lucrări de refacere a șarpantelor și învelitoarelor; anveloparea clădirii cu un strat termoizolant din vată minerală bazaltică de 12cm grosime, termoizolarea planșeului spre pod cu un strat termoizolant de 15cm grosime, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic cu vitraj triplu termoizolant, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10cm grosime.
OBIECTIV SPECIFIC 2:
Îmbunătățirea performanțelor sistemelor rețelelor de instalații – prin reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare. În același timp, se va proceda la înlocuirea centralei termice existente cu o centrală nouă, în condensație, alimentată cu gaze naturale, înlocuirea rețelelor termice exterioare și interioare; înlocuirea radiatoarelor, montarea aparatelor de aer condiționat tip monosplit cu inverter. Totodată, se va implementa un sistem de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat tip LED cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.
OBIECTIV SPECIFIC 3:
Îmbunătățirea soluțiilor de exploatare prin introducerea unor sisteme de energie regenerabilă – prin implementarea unui sistem de utilizare surse regenerabile de energie format din următoarele componente: sistem de panouri solare pentru prepararea apei calde de consum precum și a unui sistem de panouri solare pentru reducerea cu aproximativ 40% din consumul anual de energie pentru iluminat.

Related Articles

Back to top button