Actualitate

„ROZE ȘI MĂRGĂRITARE”, expoziție de pictură la Art Gallery Constanța

Marți, 10 octombrie 2023, la Art Gallery (Tomis Mall, etajul 2, strada Ștefan cel Mare 36–40) din Constanța, la ora 17.00, va avea loc vernisajul expoziției de pictură, intitulată „ROZE ȘI MĂRGĂRITARE”, cu lucrări semnate de Anca Caba. Organizată sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Constanța Unu, expoziția reunește 22 de lucrări, în care autoarea propune o incursiune în lumea vegetației.

Expoziție este curatoriată de conf. univ. dr. Gheorghe Caruțiu, iar în deschiderea evenimentului va vorbi criticul și istoricul de artă Cristina Gelan, ambii cadre didactice la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

Referindu-se la lucrările expoziției, criticul de artă Cristina Gelan nota: „Cu un limbaj plastic elaborat, format la Școala Populară de Arte „Theodor Burada” și desăvârșit la Facultatea de Arte, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, specializarea „Pedagogia Artelor Plastice și Decorative”, Anca Caba propune un univers liric, care exprimă emoția revigorării relației cu natura perenă. Cu o forţă extrem de puternică, care nuanţează şi potenţează impactul vizual, lucrările artistei vorbesc despre o poetică a formelor şi culorilor, cu care divinitatea a înzestrat natura și pe care doar omul este capabil să o transpună în opere artistice excepționale. Dinamismul tușelor și pasta groasă sunt expresie a vivacității materialității regnului vegetal și a dezagregării lipsită de orice urmă a pestilențialului. Adevărate poeme cromatice, lucrările Ancăi Caba dovedesc crezul artistei, vorbind despre percepția intimă și în același timp metafizică a naturii, descrisă în perspective profund coloristice (…) Autoportretul prezent în expoziție funcționează ca o declarație a asumării și autenticității propriului crez artistic”.

Anca Caba este, din anul 2021, membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Constanța Unu, a participat până în prezent la 27 de Bienale, la tabere de pictură și a expus lucrările sale în mai multe expoziții colective. În anul 2021 a fost premiată cu mențiune la Bienala de pictură „Alexandru Ciucurencu”, organizată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, prin intermediul Muzeului de Artă Tulcea.

Expoziția este deschisă publicului iubitor de artă în perioada 10–22 octombrie 2023.

Related Articles

Back to top button