Actualitate

Vor fi construite piste pentru biciclete în comuna Lumina

Primăria Comunei Lumina a depus și obținut finanțare de la Guvern pentru obiectivul de investiții: ,,Construire piste pentru biciclete în comuna Lumina, Județul Constanța“ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local; I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan; I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de încărcare vehicule electrice.

Valoarea totală a contractului este de 1.595.857,81 lei lei fără TVA iar în urma organizării licitaței publice, SC AMBIENT ONE CONSTRUCT SRL  a fost desemnată executantul proiectului. Investiția propusă se realizează în intravilanul localității Lumina, amplasamentul pistei de biciclete fiind paralel cu străzile Morii și Mare la marginea părții carosabile. În conformitate cu tema de proiectare, construirea pistei se va face cu respectarea traseului actual al străzilor și respectarea STAS 10144-2-91 Trotuare, Alei de pietoni și piste cicliști.

Pista de biciclete propusă va deservi direct următoarele obiective importante din localitate:  sediul Primăriei, Piața, Școala primară și Grădinița, Sediul serviciilor de Asistență Socială, Stare civilă și salubritate ale comunei și Poliția. Pistele de biciclete vor avea 2 benzi lungime de 3 086,37m, și o lățime de 2 metri.

În cadrul aceluiași proiect vor fi amplasate trei stații de încărcare auto pentru autovehicule eletrice. Cele trei stații vor fi amplasate pe strada Mare, în aproprierea Primăriei și a unor zone comerciale. Vor exista două stații (4 puncte) de încărcare lentă 2 x 22 kw și o stație (2 puncte ) de încărcare rapidă de 50 kw. Acest obiectiv de investiții are ca scop creșterea confortului și fluenței traficului de bicicliști pe aceste străzi și asigurarea unor condiții de desfășurare a traficului auto si de biciclete în siguranță.

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei prin modernizarea căilor de transport (piste pentru biciclete) si amplasarea a trei statii de încărcare auto. Îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului și reducerea poulării.

Related Articles

Back to top button