Actualitate

Garda de Mediu Constanța, 197 de acțiuni de inspecție și control în luna septembrie

În luna septembrie 2023 s-au efectuat 197 acțiuni de inspecție și control, din care opt controale planificate și 189 inspecții neplanificate. Au fost aplicate 41 sancțiuni contravenționale principale, din care 9 avertismente și 32 amenzi în valoare totală de 1.013.000 lei.

A fost demarat control tematic planificat pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) și a stării de salubrizare a localităților. S-au realizat controale la cinci UAT-uri: Cogealac, Cerchezu, Dumbrăveni, Chirnogeni și Mihail Kogălniceanu, fiind aplicate 6 amenzi în valoare de 155.000 lei și trei avertismente. Principalele neconformități constatate au fost nerespectarea prevederilor OUG 92/2021: nu se asigură colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, nu sunt luate măsuri pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, procentul de reciclare a deșeurilor din masa totală a deșeurilor menajere este foarte scăzut față de ținta legală de minimum 50%.

S-au desfășurat activități de inspecție și control la stații de distribuție carburanți, în baza circularei Comisariatului General privind efectuarea de controale neplanificate la stațiile de distribuție carburant, gaz petrolier lichefiat și gaz natural comprimat. Controalele s-au efectuat în echipe mixte coordonate de ISU Dobrogea, potrivit Ordinului Prefectului nr.400 din 30.08.2023, emis in baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.133/29.08.2023. Au fost realizate 94 controale la operatori economici din județul Constanța, fiind aplicate 7 amenzi pentru lipsa autorizației de mediu și 8 sancțiuni contravenționale pentru neafișarea pictogramelor de pericol, în valoare totală de 430.000 lei.

Împreună cu reprezentanți ai IPJ Constanța Serviciul A.E.S.P. s-au efectuat controale în baza Planului de acțiune OZON 2023, pentru verificarea legalității operațiunilor derulate de persoanele juridice care comercializează și utilizează substanțe care epuizează stratul de ozon sau gaze fluorurate cu efect de seră. S-au efectuat opt controale si s-a aplicat o amenda in valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HG 192/2020 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și un avertisment pentru nerespectarea HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

S-au efectuat 42 acțiuni de inspecție și control privind transferul deșeurilor și mărfurilor/bunurilor second-hand, în punctele de trecere a frontierei Constanța Nord și Constanța Sud, la notificarea Poliției de Frontieră.

În data de 16 septembrie 2023, Garda de Mediu Constanța a desfășurat o acțiune de ecologizare a parcului și lacului Tăbăcărie, cu sprijinul Asociației Act for Tomorrow. De asemenea, alături de Let`Do It România, s-a participat la acțiunea de ecologizare din parcul Universității Ovidius Constanța.

Related Articles

Back to top button