Actualitate

Până la începutul noului an școlar, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu ar putea fi gata

Primăria Mihail Kogălniceanu a atribuit, în luna aprilie, contractul pentru renovarea integrală a două corpuri de clădire ale liceului teoretic din localitate.

Obiectul contractului îl constituie proiectare și execuție „Renovare integrată a corpurilor de clădire C1 și C2 – Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, județul Constanța“, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și documentația de atribuire. Pentru corpul I, lucrările sunt executate în procent de 35%. În ceea ce privește lucrările la corpul al II-lea, acestea au fost demarate de curând, deoarece elevii au susținut orele acolo.

Valoarea estimată a achiziției a fost de 15.274.560,99 lei, fără TVA. Termenul de execuție este de 24 de luni.

Conform studiilor geotehnice efectuate de constructor, sistemul de fundații existent era într-o stare avansată de degradare, betonul fiind realizat din balast cu ciment. Șarpanta existentă era realizată din lemn ecarisat, structura acesteia fiind putrezită din cauza infiltrațiilor de apă și a insectelor dăunătoare. Noile lucrări vizează înlocuiri ale zidăriei afectate, lucrări de cămășuire a fundațiilor existente, în vederea măririi capacității portante a sistemului de fundare și pentru ancorarea plaselor de cămășuire pentru pereții suprastructurii. Potrivit datelor, pentru toate intervențiile structurale se va înștiința proiectantul de structură, iar lucrările se vor realiza doar după verificarea structurii decopertate, în teren.

Primăria Mihail Kogălniceanu speră ca, la începutul anului școlar viitor, elevii să pășească într-o școală nouă, reabilitată la standarde europene.

Related Articles

Back to top button