ActualitateAdministratieSocial/Economic

Sprijin pentru autoritățile locale

Ministerul Finanţelor adoptă măsuri care să deblocheze șantierele și să protejeze proiectele de infrastructură finanțate din fonduri europene. Proiectul de act normativ, inițiat alături de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, stabilește condițiile prin care unitățile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanțelor contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare în limita sumei de 1 miliard de lei pentru asigurarea cofinanțării proiectelor externe nerambursabile, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate acestor proiecte.

„Suntem în punctul în care mai multe proiecte finanţate din fonduri externe, implementate de către autorităţile administraţiei publice locale, sunt blocate din lipsă de resurse financiare pentru a asigura cofinanţarea proprie şi finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor. Tocmai de aceea am venit cu acest mecanism de împrumuturi din veniturile din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei, pentru a oferi șanse pentru modernizarea infrastructurii, cum ar fi reabilitarea drumurilor, construcția de școli și spitale sau dezvoltarea infrastructurii de transport public”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Termenul-limită de depunere a documentelor este până la 15 decembrie 2023 pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul MF. Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor în următoarele condiții:

  • dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel: 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv și 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
  • perioadă de rambursare este cuprinsă între 1 şi 5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
  • valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate administrativ-teritorială este de: 10.000 mii lei pentru municipii, 25.000 mii lei pentru județe, nelimitat pentru comune și orașe.

 

 

Related Articles

Back to top button