Actualitate

Procedura de nominalizare a punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare care vor funcționa în anul 2024 în perimetrul RBDD și în zonele limitrofe

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) informează agenții economici interesați că în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 21 din Ordinul nr. 126/807/2017 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să nominalizeze punctele de debarcare și centrele de primă vânzare care vor funcționa în anul 2024 în perimetrul RBDD și în zonele limitrofe.

Având în vedere că procedura de nominalizare a punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare este o procedură de durată (implică analiza documentațiilor depuse, verificarea în teren, după caz, verificarea raportărilor depuse, nominalizarea și organizarea comisiei de analiză etc.) și presupune implicarea altor instituții (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor etc.), pentru a nu periclita emiterea celorlalte acte de reglementare aferente anului 2024 (viză permis de pescuit, emitere autorizații de pescuit comercial, emitere autorizații de capturare și achiziție etc.), ARBDD a făcut demersurile necesare în vederea nominalizării punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și din zonele limitrofe.

Prin urmare, solicitările de nominalizare a punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare pentru anul 2024 se vor depune la ARBDD Tulcea, până la data de 30.11.2023.

În vederea nominalizării punctului de debarcare și a centrului de primă vânzare pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 21 din Ordinul nr. 126/807/2017 din 3 mai 2017, se vor depune la ARBDD Tulcea următoarele documente:

  • cerere, conform modelului anexat;
  • autorizația sanitar-veterinară/document de înregistrare sanitar-veterinar, emis/emisă de DSVSA;
  • autorizația de mediu emisă de ARBDD sau APM Tulcea/permis de desfășurare activitate emis de ARBDD, după caz;
  • declarație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (nr. pescari, cantitate pește, alte informații relevante, etc);
  • contract cu CPV pentru anul 2024, după caz.

Depunerea documentelor se poate realiza la sediul ARBDD, prin poștă, e-mail sau fax.

Persoanele interesate se pot adresa instituției, prin telefon/fax sau prin e-mail la următoarea adresă: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

Str. Portului, nr. 34 A, Tulcea, România,

E-mail: arbdd@ddbra.ro; Tel.: +40 240 518945; Fax: +40 240 518975.

Related Articles

Back to top button