Educație/Cultura

Schimburi de experiență în vederea îmbunătățirii calității activității didactice, la universitatea Ovidius

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) participă la o serie de activități care facilitează schimburi de experiență dedicate cadrelor didactice din universitate și personalului didactic auxiliar, în vederea îmbunătățirii calității activității didactice la UOC.

Acțiunile se desfășoară în perioada septembrie – decembrie 2023 și sunt organizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0165 – Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea Ovidius din Constanța prin schimbul de bune practici promovate în plan intern și internațional – INTER DIDACT.

O parte dintre activități vizează perfecționarea personalului didactic de predare prin schimbul de bune practici privind utilizarea unor mijloace moderne de învățare și a instrumentelor de promovare a respectării deontologiei și eticii academice. În cadrul acestora experți din cadrul proiectului și cadre didactice titulare UOC participă la schimburi de experiență realizate cu personal didactic similar din centre universitare din țară (Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești) și din străinătate (John von Neumann University din Kecskemét, Ungaria, Universidad de Castilla-La Mancha din Ciudad Real, Spania, Academia de Stat a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova).

De asemenea, acțiunile desfășurate până în prezent au drept obiectiv perfecționarea personalului didactic auxiliar prin schimbul de bune practici privind utilizarea sistemelor informatice de gestiune a studenților. Astfel, experți în cadrul proiectului și membri ai personalului didactic auxiliar din UOC au participat la schimbul de experiență realizat cu personal didactic similar de la Universitatea din Oradea, iar pentru perioada următoare este planificată o activitate similară la Universitatea de Vest din Timișoara.

„Prin obiectivele specifice, proiectul INTER DIDACT corelează actul educațional cu nevoile de inovare, informatizare, flexibilitate, mobilitate ale societății contemporane și permite accesul la informații relevante pentru promovarea calității și integrității academice. Totodată, proiectul continuă demersurile întreprinse în cadrul proiectelor finanțate în 2022 și 2021, în ceea ce privește perfecționarea continuă a personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar și în vederea respectării deontologiei și eticii universitare”, precizează directorul proiectului, conf. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0165 – Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea Ovidius din Constanța prin schimbul de bune practici promovate în plan intern și internațional – INTER DIDACT a primit o finanțare în valoare de 224.500 lei, din bugetul Ministerului Educației, fiind unul dintre cele șapte proiecte ale UOC, finanțate în acest an prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.

Related Articles

Back to top button