Actualitate

Stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. are în derulare în această perioada proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”, Cod SMIS 2014+136468.

Proiectul presupune modernizarea și reabilitarea construcțiilor de acostare existente pe malul drept al Canalului Poarta Albă – Midia Năvodari prin realizarea de facilități necesare desfășurării activității specifice, dar și realizarea unui port nou pe malul stâng pentru mărirea capacității de operare a mărfurilor care va oferi facilități pentru acostare și efectuare de operațiuni în port în condiții de siguranță și securitate și furnizarea de utilități.

Pe malul drept sunt în curs de execuție rețeaua de alimentare cu apă a portului (30%), reabilitare canal tehnologic din lungul cheului  de greutate (50%), reabilitare accesorii cheu (50%). De asemenea, se lucrează la sistematizarea platformelor existente în vederea betonării  acestora (10%). Pe malul stâng sunt în curs de execuție: construcție cheu nou din planșe (70%), alimentare cu apă (85%), terasamente la platforme (80%). Valoarea totală a proiectului este de 83.849.525,02 lei din care contribuția nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 43.466.706,85 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Related Articles

Back to top button