Actualitate

Compartiment pentru îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța face cunoscut faptul că, în subordinea instituției, funcționează Compartimentul pentru îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice, cu finanțare de la bugetul local al Primăriei Municipiului Constanța.

Scopul înființării compartimentului de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice îl reprezintă acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice, definite la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în diverse grade de dependență, ca urmare a pierderii autonomiei personale, prin asigurarea unui set de servicii de îngrijire cu scopul asistării lor în îndeplinirea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice, prevenirii și limitării degradării autonomiei funcționale, păstrării și îmbunătățirii stării de sănătate și asigurării unei vieți decente și demne, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială a persoanelor vârstnice din municipiul Constanța.

În prezent, serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate unui număr de 12  persoane vârstnice, de către 4 îngrijitori la domiciliu.

Potrivit evidențelor, pe lista de așteptare se află un număr de 44 de solicitări pentru acordare servicii de îngrijire la domiciliu.

În contexul în care, România se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, având în prezent aproximativ 3,7 milioane de persoane în vârstă de 65 de ani sau mai mult, ceea ce reprezintă aproximativ 19,2 % din populație, se preconizează că ponderea populației adulte vârstnice din România cu vârsta de 65 de ani sau mai mult va crește și mai mult, ajungând la 27,7 %, până în anul 2050.

Astfel, rezidă nevoia socială de dezvoltare a acestor servicii de îngrijire la domiciliu prin extinderea rețelei de îngrijitori pentru a asigura servicii de calitate tuturor persoanelor aflate în nevoie, solicitările pentru acordarea acestor servicii provenind din partea persoanelor vârstnice care au copiii plecați la muncă în străinătate sau locuiesc în alte localități din țară, persoane vârstnice care nu mai au aparținători în viață sau aceștia, datorită problemelor familiale, nu au posibilitatea îngrijirii corespunzătoare a părinților sau bunicilor lor.

Related Articles

Back to top button