Actualitate

34 de proiecte pe ordinea de zi a Consiliului Județean Constanța

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 29 noiembrie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 34 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta s-a aflat printre cele mai importante proiecte dezbătute în cadrul ședinței de astăzi. Măsurile de disciplină economico-financiară cu caracter imperativ obligatoriu, adoptate prin Legea Nr. 296 din 26 octombrie 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, impactează organigrama și statutul de funcții al Consiliului Județean Constanța. Așadar, s-a impus introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre pentru  reorganizarea aparatului de specialitate al CJC, astfel încât să fie respectate aceste noi prevederi și, totodată, să nu se creeze disfuncționalități la nivelul instituției. Proiectul nu a trecut de votul aleșilor locali, întrunind un număr de 17 voturi împotrivă, 17 pentru și 3 abțineri. Având în vedere obligativitatea instituției de a se alinia prevederilor legii, până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an, președintele CJC, Mihai Lupu, le-a solicitat consilierilor județeni, care au acordat vot nefavorabil acestui proiect extrem de important, prezentarea unei motivații scrise a deciziei asumate în ședința de astăzi. Este obligatoriu ca acest demers să ajungă la o finalitate, iar în cazul în care vor fi cerute explicații din partea Instituției Prefectului și a Guvernului României, Consiliul Județean Constanța va trebui să prezinte o situație cât se poate de concretă cu privire la implementarea acestui proiect de hotărâre.

Revocarea repartizării unor spații cu destinația de locuință de serviciu către Direcția Generală de Evidența a Persoanelor Constanța a făcut subiectul unui alt proiect de hotărâre. În cadrul imobilului Bloc L4 dețin spații cu destinația de locuință de serviciu, mai multe instituții din subordinea Consiliul Județean Constanța. Odată cu revocarea repartizării celor 3 camere (nr. 209, 317, 404) către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, a fost necesară și actualizarea Anexei nr. 2, reprezentând spații cu destinația de locuințe de serviciu, la HCJC nr. 254/2014.

Totodată, CJC vine în sprijinul industriei agricole din județul Constanța stabilind, începând cu data de 01 ianuarie 2024, prețurile medii pentru principalele produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2024, în județul Constanța.

Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de hotărâre ce stabilește modalitatea de organizare și derulare a procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea, atât a produselor, cât și a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2023-2027. Consiliul Județean Constanța își asumă responsabilitatea organizării și derulării acestor proceduri în vederea aplicării programului la nivelul tuturor UAT-urilor din județul Constanța. Proiectul de hotărâre stabilește inclusiv lista produselor ce vor fi achiziționate în vederea distribuirii săptămânale/copil/elev și anume: 3 porții cornuri și 2 porții covrigi simpli, 3 porții lapte UHT și 2 porții iaurt/lapte bătut/iaurt de băut, 2 porții mere și/sau morcovi.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a vizat desemnarea și validarea nominală în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a domnului Comisar Șef, Dumitru Bîltag, împuternicit Inspector Șef al I.P.J. Constanța.

De asemenea, pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul cu privire la înființarea Comitetului partenerial de dezvoltare teritoriala/Structura parteneriala a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Județului Constanta pentru perioada 2021 – 2027. Comitetul partenerial de dezvoltare teritorială este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional și consultativ strategic în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare și analizează progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Nu în ultimul rând, în ședința de astăzi, a fost aprobat proiectul referitor la aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024 si a tarifelor aferente serviciilor de deszăpezire pentru anul 2023-2024. Planul și tarifele aplicate de Drumuri Județene Constanța S.A. pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, conform anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul proiect. Proiectul de hotărâre este susținut și de aspectele de specialitate indicate de către Direcția Generală Tehnică din cadrul CJC.

Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul privind  darea in administrare către Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” a unui spațiu din cadrul imobilului situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 32, proprietate publica a Județului Constanța. Acest demers vine ca urmare a solicitării instituției de cultură de a pune la dispoziție un spațiu care să îndeplinească condițiile necesare funcționării unei redacții, în scopul editării  Revistei “Datina”. Fondată în anul 1991, publicația apare lunar sub egida instituției și are rolul de a transmite în principal, cultura tradițională, cu precădere din zona Dobrogei.

Alte patru proiecte de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi, au vizat aprobarea implementării etapei a II-a a proiectelor: „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetății Carsium (Hârșova)”, ”Salvarea si punerea in valoare a Mormântului pictat hypogeu” și ”Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”. Prin realizarea acestor obiective se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare și dezvoltare a patrimoniului cultural astfel încât, la finalul implementării, rezultatele să conducă la dezvoltarea durabilă a județului prin asigurarea continuității și a promovării proiectelor turistice importante din județul Constanța.

Actualizarea devizelor generale pentru proiectele referitoare la „Modernizarea infrastructura de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu” și la „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, a făcut obiectul altor două proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Ambele hotărâri sunt direct motivate de necesitatea finalizării celor două investiții. Astfel, a fost solicitată suplimentarea valorii totale cu suma de 35.952,60 lei cu TVA, pentru proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, în timp ce pentru proiectul ”Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DJ226 Corbu-Săcele – Istria-Mihai Viteazu”, Devizul General al lucrării a fost actualizat prin suplimentarea valorii totale cu suma de 3.203.710,23 cu TVA, necesară finalizării proiectului.

Un număr considerabil de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au vizat rectificări bugetare în cadrul a 13 instituții subordonate Consiliului Județean Constanța, precum și în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța, pe anul 2023. Analizând execuția bugetară a fiecărei instituții și estimând cheltuielile ce vor fi angajate în viitor, s-au impus majorări, diminuări sau reglări între capitole, după caz.

Astfel, rectificări între capitole, fără a influența valoarea totală a bugetului, s-au aprobat în cazul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanța, Directiei de Pază a Județului Constanța, Unității de Asistență Medico – Socială Agigea, Muzeului de Artă Constanța, Muzeului de Artă Populară Constanța și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.

Totodată, pentru a asigura funcționalitatea instituțiilor subordonate, s-au impus majorări bugetare în cazul altor patru asemenea instituții. Ținând cont de numărul mare de spectacole și evenimente ce vor avea loc în luna decembrie în cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret „Căluțul de Mare” Constanța și de faptul că instituția a realizat venituri proprii mai mari decât cele estimate, bugetul a fost majorat cu suma de 130.000 lei, de la valoarea de 1.237.241 lei, la valoarea de 1.367.241 lei. În cazul Centrului Cultural Judetean Constanța „Teodor T. Burada” vorbim despre o majorare a veniturilor proprii, cu suma de 326.179 lei, dar și de o diminuare a subvenției, cu suma de 1.000.000 de lei. Aceasta din urmă se datorează imposibilității desfășurării a două proiecte incluse în programul de evenimente culturale pentru anul 2023: HUZUR – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice și Festivalul Internațional de Film de Comedie “Jean Constantin”. Previzionarea cheltuielilor necesare pentru defășurarea activității până la sfârșitul anului, a necesitat majorarea bugetului de venituri și cheltuieli și în cazul Teatrului de Stat Constanța, cu suma de 320.000 lei, reprezentând venituri proprii. În cazul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanța, au fost suplimentate veniturile proprii cu suma de 2.107.390 lei, ca urmare a depășirii prevederilor bugetare pentru anul 2023, în același timp fiind diminuate cheltuielile cu suma de 3.706.203 lei. Totodată, subvenția în valoare de 5.813.593 lei va fi restituită integral la bugetul propriu al județului Constanța. Nu în ultimul rând, bugetul Directiei Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului Constanța a fost suplimentat cu suma de 3.130.600 lei.

Bugetele au fost diminuate în cazul Centrului Școlar pentru Educatie Incluzivă „Albatros” Constanța și Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei Constanța”. Astfel, bugetul centrului școlar a fost diminuat cu suma de 76.000 lei, rectificare datorată noilor prevederi legislative pentru acordarea burselor, iar cel al SCJU, cu suma de 18.079.279 lei, de la 759.792.370 lei la 741.713.091 lei.

Nu în ultimul rând, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța a constat în majorarea acestuia cu suma de 42.453.053 lei. Cerințele care reclamă necesitatea și oportunitatea actului administrativ.

Ședința s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 37 de consilieri județeni.

Related Articles

Back to top button