Actualitate

Proiecte importante ale municipalității, în consultare publică

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreținerii cimitirelor publice ce aparțin domeniului public al municipiului Constanța și Regulamentul privind organizarea și funcţionarea Serviciului de Administrare a Cimitirelor Publice de pe raza municipiului Constanţa pot fi consultate pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public-Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 27.07.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
-Prin poștă, la sediul Direcției Servicii Publice, str. Ștefan Mihăileanu nr.10
Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectele supuse aprobării.

Related Articles

Back to top button