Administratie

Primăria Constanța actualizează PUZ-ul Zonei Peninsulare

Primăria Constanța a inițiat elaborarea documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Reabilitarea și Revitalizarea Zonei Peninsulare a Municipiului Constanța“ aprobat prin HCL nr. 416/2003. 

Zona studiată are o suprafață de cca. 100 ha, care necesită o abordare integrată a proiectului, având în vedere contextul urban și de peisaj existent și este delimitată astfel: 

 • str. Ștefan cel Mare la N; 
 • str. IG Duca, la V; 
 • incinta port Constanța la S;  
 • Marea Neagră și plaja Modern, la E. Pentru informarea și consultarea publicului, în vederea elaborării Actualizare PUZ Reabilitarea și Revitalizarea zonei Peninsulare, municipiul Constanța, anunțăm prima întâlnire de lucru, sâmbătă, 10 iunie 2023, orele 13:00 – Sediul Asociației de Dezvoltare Durabilă, Str. Nicolae Titulescu nr. 32, Constanța, pentru a discuta problemele și nevoile cetățenilor cu privire la zona de studiu PUZ.

Scopul primei întâlniri este acela de a se face cunoscute problemele și nevoile cetățenilor, cât și eventualele propuneri ale acestora, ce vor fi cuprinse în etapa de analiză a situației existente. Această primă întâlnire face parte dintr-un proces mai amplu de elaborare participativă a documentației de urbanism. Ulterior acestei prime întâlniri, se vor organiza în lunile ce urmează focus-grupuri specializate pentru discuții cu instituțiile, mediul de afaceri, mediul asociativ (ONG-uri) și alți actori relevanți interesați. Totodată, propunerile preliminare vor fi elaborate în a doua jumătate a anului, urmând ca acestea să fie dezbătute public în 2024, conform calendarului de elaborare a documentației de urbanism. 

Publicul este invitat să se înscrie liber la eveniment accesând următorul link: https://forms.gle/JqTuYtiZhGTPQN9H6. Pentru participarea la întâlnirea de lucru, este necesară prezența fizică.   

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail simina.staiculescu@primaria-constanta.ro – din partea Primăriei Municipiului Constanța, respectiv la office@agorapolis.ro – din partea elaboratorului Planului Urbanistic Zonal.  

Scop PUZ: 

 • evidențierea rolului de catalizator al zonei protejate pentru dezvoltarea urbană, teritorială și regională; 
 • asigurarea continuității fizice și funcționale a cadrului construit din zonă și stimularea interesului economic și cultural pentru consolidarea, punerea în valoare și utilizarea acestuia; 
 • protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice și a ansamblurilor arhitecturale și urbanistice, precum și a contextului și caracteristicilor care conturează semnificația lor istorică; 
 • stabilirea direcțiilor și priorităților de dezvoltare logică a zonei, raportate la dezvoltarea municipiului în ansamblul lui, în baza planurilor de delimitare definitivă a zonelor de protecție și de inventariere a monumentelor istorice; 
 • reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrul zonei de studiu; 
 • stabilirea condițiilor de realizare și conformare a construcțiilor și amenajărilor urbanistice în aria reglementată; 
 • accesibilizarea zonei peninsulare și centrale a municipiului Constanța; 
 • creșterea siguranței și a securității pentru locuitori și pentru comunitate în general. 

Related Articles

Back to top button