Educație/Cultura

Gestionarea deșeurilor prin centre de colectare, la Constanța

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor și pentru a menține orașul curat, Primăria municipiului Constanța derulează prin Planul Național de Redresare și Reziliență două proiecte prin care vor fi amplasate centre de colectare separată prin aport voluntar.

În acest moment, proiectele se află in faza de elaborare a documentației tehnico-economice pentru realizarea studiului de fezabilitate- SF. După finalizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmează elaborarea proiectului tehnic, obținerea autorizației de construire și demararea procedurii de achiziție a lucrărilor.

Centrul integrat de colectare separată a deșeurilor va fi construit pe strada Celulozei, iar alte 2 centre de colectare prin aport voluntar vor fi amplasate la ieșire din Constanța, pe DN3A, spre Valu lui Traian. Centrele vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate direct de la cetățean: deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi depozitate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Prin implementarea acestor proiecte se urmărește accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Constanța, cu accent pe colectare separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la o economie circulară.

Proiectele au ca obiective creșterea nivelului de colectare a deșeurilor reciclabile, creșterea valorificării deșeurilor municipale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților în aer, apă și sol ca urmare a creșterii gradului de reciclare și reutilizare a deșeurilor și a scăderii cantității depozitate, reducerea riscului pentru sănătate legate de gestionarea și eliminarea necontrolată a deșeurilor municipale.

Finanțarea proiectelor este asigurată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Componenta Managementul Deșeurilor. Valoarea proiectelor este de 41.784.036,04 lei cu TVA, respectiv 32.666.463,90 lei cu TVA pentru proiectul „Înființare centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul Constanța” și 9.117.573,04 lei cu TVA pentru proiectul „Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța”.

Related Articles

Back to top button