Actualitate

Lucrări de amenajare peisagistică în oraşul Negru Vodă

,,Redăm spațiile publice cetățenilor din Orașul Negru Vodă! Au început lucrările pentru Amenajare peisagistică în oraş Negru Vodă, județul Constanța din cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor sociale și a spațiilor publice urbane pentru populația Orașului Negru Vodă” – COD SMIS 125055, proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.
Lucrările ce urmează să fie efectuate în cadrul proiectului sunt următoarele:
-înlocuirea pavajului degradat;
-reamenajarea spațiilor verzi cu sistem automatizat de irigare;
-reamenajarea circulațiilor pietonale, pe care se vor amplasa dotările aferente amenajărilor exterioare (suprafață totală de 30.915,35 mp);
-iluminat public și CCTV(monitorizare video);
-montarea băncilor, a coșurilor de gunoi, a stațiilor de autobuz, parcări de biciclete, drapele și cișmele, etc., ” a transmis Petre Urziceanu, primarul orașului Negru Vodă.
Lucrările ce vor fi realizate în cadrul acestui proiect vizează îmbunătăţirea şi revitalizarea mediului urban din Oraşul Negru Vodă în scopul creării şi menţinerii unui cadru general favorabil dezvoltării economico-sociale durabile adaptat nevoilor comunității.

Related Articles

Back to top button